PETYCJA

Petycja w sprawie inwestycji drogowo-kolejowych w Łęgu. Podpisz i udostępnij!

Łęg jest obszarem dotkniętym wieloletnimi zapóźnieniami w zakresie inwestycji i bieżącego utrzymania infrastruktury miejskiej. Dość wymownym jest fakt, że w XXI wieku, w jednej z najbogatszych metropolii ważnego kraju Unii Europejskiej wielu mieszkańców Łęgu wciąż nie ma zapewnionych podstawowych standardów cywilizacyjnych takich jak kanalizacja czy chodniki wzdłuż ruchliwych ulic.

Symbolem tych zaniedbań są ulice Niepokalanej Panny Marii, Longinusa Podbipięty oraz Isep, pozbawione chodników i odwodnienia. Mieszkańcy od ponad 20 lat bezskutecznie czekają na ich przebudowę oraz budowę chodników i dopiero za sprawą nacisku społecznego i medialnego Mieszkańców oraz ich stowarzyszeń pojawiła się szansa, że te tematy w końcu ruszą z miejsca.

Aby przyspieszyć potrzebne działania założyliśmy na początku stycznia internetową petycję, którą podpisało już ponad 1000 mieszkańców. Petycję przekazaliśmy urzędnikom i nie odpuszczamy tego tematu. Co więcej, inspiracją do założenia tego portalu była w dużej mierze chęć patrzenia urzędnikom i radnym na ręce w kwestii działań, które podjęli bądź nie w celu realizacji naszych postulatów. O wszystkim tym będziemy na bieżąco informować na naszej stronie.

Zachęcamy do podpisania i udostępnienia naszej petycji. Można ją znaleźć pod prostym do zapamiętania linkiem: