Lasek Czyżyński – zielona enklawa Zachodniego Łęgu

Do niedawna był to jeden z najmniej znanych terenów zielonych Krakowa. Traktowany przez urzędników jako niepozorne zarośla, przeznaczony przez nich do wycięcia i zabetonowania. O Lasku Czyżyńskim zrobiło się głośno w lipcu 2019 roku, gdy jako mieszkańcy walczyliśmy o jego ochronę przed wycinką i zabetonowaniem – z sukcesem, bo złożona w tej sprawie petycja przyniosła pożądany efekt. Warto zatem przypomnieć to miejsce i zachęcić mieszkańców i gości Krakowa do odwiedzin tych pięknych terenów.

Lasek Czyżyński ma powierzchnię około 3 hektarów, wliczając w to tereny młodników i polan, które dopiero zaczynają zarastać młodym lasem. Oprócz tego, w sąsiedztwie jest też około półhektarowa enklawa starego lasku nadrzecznego, położonego u ujścia Białuchy do Wisły. Lasek Czyżyński powstał stosunkowo niedawno, niepostrzeżenie, w naturalny sposób – poprzez zarastanie okolicznych łąk, nieużytków oraz opuszczonych ogrodów działkowych. Takie lasy są właśnie najcenniejsze, mają o wiele większą wartość przyrodniczą, niż lasy sadzone sztucznie przez człowieka.

Nasz las ma nieregularny kształt i jego główne enklawy znajdują się w oddaleniu od miejsc, do których jest dobry dostęp pieszy. Główny kompleks leśny znajduje się na tyłach centrum handlowego M1, ogrodów działkowych przy Alei Pokoju oraz studia telewizyjnego TVP Łęg. Najlepszy dostęp do lasku jest od strony ulicy Cichociemnych AK – w pobliżu skrzyżowania tej ulicy z ulicą Zajęczą.

Las jest ostoją dzikiej zwierzyny, która właśnie w tych okolicach ma swój matecznik. Spotkać tu można lisy, dziki, sarny, zające, a z ptaków: bażanty, kuropatwy i derkacze.

Niestety, te tereny miały zostać zniszczone i zabetonowane. Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił w 2019 roku projekt planu miejscowego, który przewidywał wykarczowanie lasu i przeznaczenie tego terenu pod usługi. W praktyce – szpetne hale logistyczne, składy budowlane i hipermarkety budowlane. W reakcji na tę propozycję założyliśmy internetową petycję, którą podpisało prawie 3000 mieszkańców. Można się z nią zapoznać pod linkiem:

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_lasku_czyyskiego_przed_wycink_i_przeznaczeniem_pod_zabudow_usugow

Ostatecznie dzięki petycji i naciskowi społecznemu udało się obronić ten teren przed zabudową. Lasek uratowany – teraz wyzwaniem jest uprzątnięcie go ze śmieci i dosadzenie drzew, tak by niedoceniony lasek stał się prawdziwym, dorodnym i sporym lasem.